Szczur jest gryzoniem, który występuje w środowiskach zamieszkanych przez ludzi. Jest wszystkożerny, głównie żywi się resztkami jedzenia. Jest bardzo inteligentnym stworzeniem, które przynosi sporo szkód i stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka, dlatego istotna jest systematyczna deratyzacja. Szczur może przedostawać się do domostw, wspinając się po ścianach, przez rury i przez wszelkie zakamarki.

Jakie choroby przenoszą szczury?

Lista chorób przenoszonych przez szczury jest bardzo długa. Niestety choroby te mogą być bardzo niebezpieczne. Zarazić się można podczas ugryzienia przez szczura, przez kontakt z jego odchodami, moczem, zanieczyszczoną przez szczury żywnością oraz przez ugryzienie przez pchłę lub wesz, która była pasożytem gryzonia. Szczury najczęściej roznoszą choroby pasożytnicze, takie jak glistnica i włośnica.

Z powodu ugryzienia przez szczura można zarazić się takimi chorobami jak: gorączka szczurza, tyfus, tularemia czy dur brzuszny. Tularemia zagraża również w przypadku wdychania kurzu zanieczyszczonego szczurzymi odchodami. Przez kontakt z glebą, która została skażona moczem szczurów oraz przez zjedzenie zanieczyszczonej przez szczury żywności można zarazić się leptospirozą, która niesie za sobą długą listę powikłań. Część z tych chorób może prowadzić nawet do śmierci.

Szkody wyrządzane przez szczury

Szczury są problemem występującym w bardzo wielu miastach. Profesjonalna deratyzacja we Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku czy Poznaniu, a także w mniejszych miejscowościach jest absolutną koniecznością ze względu na liczne szkody, które wywoływane są przez szkodniki. Uszkodzenia, które mogą wywoływać, najczęściej spowodowane są tym, że szczury mają mocne zęby, którymi są w stanie przegryźć wiele materiałów. To sprawia, że powodują np. problemy z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, poprzez doprowadzanie do zatorów, a nawet do zalań. Innym poważnym problemem jest przegryzanie kabli przez szczury. Wiąże się to z przerwami w dostępie prądu, ale może również grozić pożarami.
Najczęstsze problemy wywoływane przez szczury to zanieczyszczanie przestrzeni, żywności i pomieszczeń oraz gryzienie sprzętów.

Potrzebujesz naszych usług?