Fumigacja jest jednym ze sposobów walczenia ze szkodnikami. Tak samo, jak wszystkie sposoby likwidowania owadów, jest nieszkodliwa dla ludzi i środowiska pod warunkiem, że wykonują ją profesjonaliści. Fumigację wykorzystuje się głównie do zwalczania owadów występujących w drewnie. Do tego zabiegu do niedawna używany był bromek metylu, który miał negatywne działanie na ozon w stratosferze. Obecnie został zastąpiony fosforowodorem.

Jak przebiega proces fumigacji?

Fumigacja polega na zwalczaniu owadów i gryzoni za pomocą substancji chemicznych w postaci dymu, pary lub gazu. Zabieg ten daje wysoką skuteczność działania przy jednoczesnej neutralności dla odkażanego materiału. Fosforowodór jest 1,2 razy cięższy od powietrza, więc bez problemu się z nim łączy. Skutecznie penetruje fumigowane przedmioty. Po skończonym zabiegu można go w łatwy sposób wywietrzyć, nie pozostawia również pozostałości w towarze.
Fumigację najczęściej wykonuje się poprzez namiotowanie. W trakcie tego procesu zamyka się fumigowany obiekt w szczelnym opakowaniu, do którego wtłaczany jest pod ciśnieniem fosforowodór.
W przypadku budynków proces fumigacji trwa od 7 do 21 dni i w tym czasie obiekt musi być wyłączony z użytku.
Zapraszamy do skorzystania z usług dezynsekcji we Wrocławiu. Przeprowadzamy proces fumigacji w sposób bezpieczny i skuteczny.

Gdzie wykorzystuje się fumigację?

Zabieg fumigacji wykorzystuje się w wielu gałęziach gospodarki. Jest przydatny m.in. w przemyśle drzewnym, ogrodnictwie, rolnictwie, przetwórstwie, budownictwie, transporcie. Zabieg ten wykorzystuje się do zwalczania owadów, które zagnieździły się w miejscach trudnych do odkażenia w inny sposób, np. w drewnianych budynkach zabytkowych. Jest to idealna metoda do zwalczania owadów znajdujących się w drewnie, takich jak spuszczel pospolity czy kołatek domowy.
Fumigacja jest wymagana prawnie w transporcie międzynarodowym niektórych towarów. Wymóg dotyczy m.in. przewożenia drewna poza granicami Unii Europejskiej oraz między niektórymi krajami członkowskimi. Ma ona na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się szkodników do innych krajów.

 

Potrzebujesz naszych usług?