Ozonowanie wykorzystywane jest do usuwania niemiłych zapachów np. dymu tytoniowego, farb, spalenizny czy pleśni. Ozonowanie jest również sposobem na uzyskanie sterylnego środowiska, pozbawionego roztoczy, bakterii czy pleśni. Można dzięki niemu zlikwidować również insekty, takie jak mrówki czy pchły. Jednak aby ozonowanie było bezpieczne i skuteczne konieczne jest odpowiednie przygotowanie pomieszczenia do niego.

Jakie czynności trzeba wykonać przed rozpoczęciem ozonowania?

Pierwszą kwestią, o którą trzeba zadbać, jest wyniesienie z pomieszczenia wszystkich organizmów żywych, czyli roślin i zwierząt. Bezpieczne są jedynie rybki w akwarium.
Kolejną rzeczą jest uszczelnienie mieszkania, tak, aby ozon nie wydostawał się żadnymi drogami np. kratkami wentylacyjnymi, czy szparą pod drzwiami. Jest to ważne, ponieważ w ten sposób może dostać się np. do innego mieszkania i komuś zaszkodzić. Poza tym dzięki szczelności łatwiej jest uzyskać odpowiedni poziom ozonu w pomieszczeniu.
Konieczne jest również wyniesienie lub zabezpieczenie wszelkich cennych przedmiotów, takich jak obrazy i antyki, ponieważ ozon może negatywnie wpłynąć na ich stan. Warto też zabezpieczyć folią sprzęt RTV i AGD.
Kolejną rzeczą jest pozbycie się źródła zapachu, czyli np. pleśni znajdującej się na ścianie.

Jakie czynności wykonuje się podczas ozonowania?

Ozon w stężeniu, w którym wykorzystywany jest do dezodoryzacji, jest bardzo szkodliwy. Z tego powodu nie należy podejmować prób wykonania ozonowania na własną rękę. Jedynym słusznym sposobem jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy. Dezodoryzacja we Wrocławiu, Warszawie czy innych dużych miastach, wykonywana jest przez wiele firm, dzięki czemu bez problemu można skorzystać z tej usługi.
Są dwa etapy, podczas których konieczne jest zaangażowanie klienta. Pierwszym z nich jest przygotowanie mieszkania czy pomieszczenia do dezodoryzacji. Drugim, wywietrzenie mieszkania z resztek ozonu. Za całą resztę, czyli rozstawienie i uruchomienie generatorów, monitorowanie zabiegu, pomiary stężenia ozonu oraz zakończenie pracy generatorów ozonu, odpowiedzialny jest pracownik firmy.

Potrzebujesz naszych usług?