Elektroniczny system monitorowania DDDiControl

DDDiControl wykorzystuje nowoczesne narzędzie do kontroli obiektów zwane aplikacją DDDiControl , która pozwalana na monitorowanie urządzeń na zabezpieczonych obiektach. Kompatybilność aplikacji sprawie, że informacja o obecności szkodników natychmiast dostarczona jest do pracownika IPEST oraz klienta.

DDDiControl to aplikacja, która na podstawie zeskanowanych kodów QR z urządzeń zamontowanych w obiekcie pozwala na uzyskanie natychmiastowej informacji oraz umożliwia analizę wyników po zakończonej inspekcji przez technika DDDiControl .

Klient IPEST otrzymuje uprawnienia, w ramach współpracy, do korzystania z DDDiControl . Aplikacja umożliwia zapisanie wszystkich danych technicznych, raportów, trendów aktywności szkodnika, ilości użytych preparatów oraz zaleceń w jednym miejscu.

 

Dlaczego warto posiadać dostęp do Dddicontrol?

DDDiControl to raporty, które stanowią informacje o przeprowadzonych działaniach na potrzeby wewnętrznych i zewnętrznych kontroli, w tym audytów. Aplikacja umożliwia szybki przepływ informacji oraz dostęp online do platformy.

Potrzebujesz naszych usług?