Profil działalności

IPEST świadczy usługi w zakresie DDD [dezynfekcja, deratyzacja, dezynsekcja] oraz gospodarki odpadami spożywczymi. IPEST oferuje kompleksową obsługę obiektów i zakładów w zakresie higieny sanitarnej poprzez monitoring, zwalczanie szkodników takich jak owady latające, biegające, usuwanie gniazd szerszeni, os oraz zabezpieczenie przed ptakami. Naszą ofertę kierujemy do instytucji użyteczności publicznej, wspólnot mieszkaniowych, restauracji, małej gastronomii i barów, zakładów żywienia zbiorowego, hurtowni spożywczych i przemysłowych, biur, hoteli i moteli, sklepów, szkół i przedszkoli, obiektów turystyczno – wypoczynkowych.

 

Bezpieczeństwo stosowanych metod i preparatów

IPEST działa na podstawie zasad, które zgodne są z opracowanymi systemami zarządzania jakością. Podejście projakościowe w metodach monitoringu i zwalczania szkodników jest gwarantem działania w sposób odpowiedzialny, a tym samym bezpiecznym dla środowiska naturalnego, produkcyjnego i przetwórczego.

IPEST stosuje wyłącznie preparaty posiadające atesty. Swoją misję realizujemy w oparciu o przepisy prawa ochrony środowiska. Zabiegi dezynfekcji, dezynsekcji oraz deratyzacji wykonujemy poprzez wykorzystując metody fizyczne. Ze względu na ochronę środowiska naturalnego jak również potrzeby klienta metody chemiczne stosowane są jako ostateczne.

Umiejscowienie urządzeń służących do zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami oparte jest na analizieobiektu, jego otoczenia, z zachowaniem wszelkich norm jakościowych preparatów używanych w urządzeniach. Po wykonaniu zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji oraz deratyzacji IPEST wydaje pisemne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa osób oraz ochrony środowiska.

Usługa ddd wyceniana jest indywidualnie dla każdego klienta po przeprowadzeniu analizy dotyczącej stanu obiektu, jego otoczenia, profilu działalności lub przeznaczenia.

Potrzebujesz naszych usług?