Szkolenia specjalistyczne

IPEST przeprowadza szkolenia w zakresie systemów zarządzania jakością HACCP, GMP, GHP, IFS, BRC... W przetwórstwie żywności należy mieć na względzie nie tylko zachowanie standardów związanych z utrzymaniem czystości, eliminacją ryzyka dotyczącego pojawienia się szkodników żywności, ale także wziąć pod uwagę poziom wiedzy i świadomości pracowników oraz kadry zarządzającej. Wzrost poziomu wiedzy personelu sprzyja rozwojowi firmy, eliminacje ryzyka związanego z utratą „dobrego imienia”.

Najczęściej prowadzone przez IPEST szkolenia mają charakter stacjonarnych spotkań odbywających się w siedzibie klienta, dzięki temu organizacja szkolenia przebiega sprawnie.

Potrzebujesz naszych usług?