Wdrażanie systemów jakościowych

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą związaną z produkcją, przetwórstwem, czy też transportem produktów spożywczych, jest zobowiązany poprzez obowiązujące normy, do stosowania zasad HACCP, GMP, GHP, IFS oraz BRC.

System HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), czyli Analiza Zagrożeń Krytycznych Punktów Kontroli, jest to system, który daje ogólne racjonalne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Został on opracowany w celu rozpoznania i kontroli zagrożeń, które mogą pojawić się w jakimkolwiek momencie procesu produkowania i składowania żywności. Jako zagrożenie określamy wszystko, co może przynieść szkodę konsumentowi.

Dlaczego warto wdrażać system HACCP? Jest on bardzo przyjazny i korzystny dla konsumenta oraz przedsiębiorców działających w obszarze żywności. Dzięki wprowadzeniu systemu konsument zyskuje pewność, że spożywana żywność jest bezpieczna. Przedsiębiorca natomiast buduje zaufanie i jest w stanie udowodnić, za pomocą wdrożonego systemu, że dokłada należytej staranności przy realizacji wszelkich działań związanych z bezpieczeństwem i ochroną przed zagrożeniami.

Potrzebujesz naszych usług?